همه نوشته ها با برچسب

منطقه وردآورد

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه 22

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه 22

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه وردآورد و مجاور آتی شهر در مرحله اسکلت می باشد و تحویل سه ساله است . امتیاز پروژه شهید خرازی بغیر از یک یا دو تعاونی خاص عمدتاً قابل نقل و انتقال در تعاونی…

ادامه مطلب