همه نوشته ها با برچسب

زمان تحویل پروژه شهید خرازی

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه 22

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه 22

پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه وردآورد و مجاور آتی شهر در مرحله اسکلت می باشد و تحویل سه ساله است . امتیاز پروژه شهید خرازی بغیر از یک یا دو تعاونی خاص عمدتاً قابل نقل و انتقال در تعاونی…

ادامه مطلب